เกมปลุกช้าง

เกมปลุกช้าง

เกมปลุกช้าง

ให้เราคลิ๊กสัตว์ป่าต่าง ๆ โดยต้องกำหนดเองว่าจะเลือกคลิ๊กสัตว์ตัวใดก่อน-หลัง โดยสัตว์แต่ละตัวจะมีแอคชั่นแตกต่างกัน บางตัวกลิ้ง บางตัวกระโดด ฯ เลือกคลิ๊กสัตว์เหล่านั้นต่อ ๆ กัน จนไปโดนตัวช้างจะทำให้ช้างตื่น

ดาว์นโหลด: http://www.mathplayground.com/logic_snoring_wild_west.html