เกมหอยทากผจญภัย

เกมหอยทากผจญภัย

เกมหอยทากผจญภัย

ต้องพาหอยทากผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้เพื่อไปถึงจุดหมาย โดยระหว่างทางจะมีกลไกต่าง ๆ เพื่อกำจัดศัตรู

ดาว์นโหลด: http://www.mathplayground.com/logic_snail_bob_2.html