เกมคณิต คิดสนุก

เกมมอเตอร์ไบค์ชักเย่อ

จะมีโจทย์เศษส่วนมาให้ หาสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ เมื่อได้คำตอบแล้วให้คลิ๊กเลือกคำตอบ ยิ่งหาคำตอบได้รวดเร็ว จะทำให้รถมอเตอร์ไบค์ของเรามีแรงมากกว่าคู่แข่ง

เกมมอเตอร์ไบค์

จะมีโจทย์เศษส่วนมาให้ หาคำตอบให้ถูกต้อง เมื่อได้คำตอบแล้วให้คลิ๊กลงบนคำตอบ ยิ่งหาคำตอบได้รวดเร็ว จะทำให้รถของเราวิ่งได้เร็วกว่าคันอื่น

เกมจับกลุ่มตัวเลข

ให้เลือกวงกลมสีฟ้าที่มีตัวเลขในรูปแบบเศษส่วน เปอร์เซ็นต์ และทศนิยม ที่มีค่าเท่ากันไปอยู่ในวงกลมใหญ่เดียวกัน เมื่อเลือกครบแล้วกด check ถ้าถูกต้องทุกกลุ่มจะผ่านไปในด่านต่อไป ถ้าผิด จะมีข้อความบอกว่าไม่ถูกต้อง

เกมชิ้นไหนหนักที่สุด

เลือกรูปทรงในแถบด้านล่างว่ารูปทรงไหนหนักที่สุด โดยดูจากการวางรูปทรงบนคาน ถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งตอบเร็วยิ่งได้คะแนนมากขึ้นในแต่ละข้อ แต่ถ้าตอบผิดคะแนนจะลบออก 1,000 ตามครั้งที่ตอบผิด เมื่อตอบถูกก็จะเปลี่ยนข้อใหม่ไปจนครบ 20 ข้อ สรุปคะแนนว่าเราได้กี่คะแนน

เกมลบเลข

ใช้ปืนเลเซอร์ยิงเชื้อโรคที่กำลังลงมา โดยเชื้อโรคที่ลงมานั้นจะมีโจทย์การลบอยู่ และที่ปืนเลเซอร์จะมีคำตอบอยู่ ให้ใช้ปืนเลเซอร์ที่มีคำตอบยิงไปที่เชื้อโรคที่มีโจทย์ตรงกัน ถ้ายิงถูกเชื้อโรคจะหายไป ถ้ายิงผิดเกมจะหยุด 1 วินาที แล้วค่อยยิงใหม่ให้ถูก จะมีภารกิจอยู่ 6 ภารกิจ ใช้แป้นคีย์บอร์ดในการบังคับ ใช้ลูกศรซ้าย-ขวา ในการบังคับทิศทาง ใช้ spacebar ในการยิง

เกมรถแข่ง

จะมีโจทย์การคูณมาให้ และมีคำตอบอยู่ 4 ตัวเลือกถ้าเลือกถูกรถแข่งของเราจะมีเทอร์โบเร่งความเร็วแซงคันอื่น ถ้าเลือกผิดรถจะวิ่งไปช้า ๆ ยิ่งตอบเร็วเร็วรถจะวิ่งเร็วจะมีคู่แข่งอีก 3 คัน ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ ใช้เมาส์เพื่อชี้คำตอบ

เกมยิงรถถัง

ใช้ปืนใหญ่ยิงรถถังที่กำลังลงมา โดยรถถังที่วิ่งมานั้นจะมีโจทย์การหารอยู่ และที่ปืนใหญ่ของเราจะมีคำตอบอยู่ ให้ใช้ปืนใหญ่ที่มีคำตอบยิงไปที่รถถังที่มีโจทย์ตรงกัน ถ้ายิงถูกรถถังจะหายไป ถ้ายิงผิดเกมจะหยุด 1 วินาที แล้วค่อยยิงใหม่ให้ถูก จะมีภารกิจอยู่ 6 ภารกิจ ถ้ายิงช้าจะถูกรถถังโจมตียิงใส่เรา ถ้าเราโดนยิง 4 ครั้งเกมก็จบ ใช้แป้นคีย์บอร์ดในการบังคับ ใช้ลูกศรซ้าย-ขวา ในการบังคับทิศทาง ใช้ spacebar ในการยิง

เกมเพนกวินกระโดดบนน้ำแข็ง

จะมีโจทย์การคูณมาให้ และมีคำตอบอยู่บนก้อนน้ำแข็ง โดดไปยังคำตอบที่ถูกต้อง ถ้าเลือกผิดเพนกวินจะกระโดดไปไม่ถึงจะตกน้ำ แล้วกลับมาเลือกใหม่ จะมีคู่แข่งอีก 3 ตัว ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ ใช้เมาส์เพื่อชี้คำตอบ

เกมบวกเลข

ใช้รถถังให้ยิงจานบินที่บินลงมาหาเราเรื่อย ๆ จานบินจะมี 10 ลำโดยแต่ละลำจะมีหมายเลขติดอยู่ และรถถังจะมีหมายเลขแสดงขึ้นมา ให้หาผลบวกระหว่างรถถังและจานบินตามที่โจทย์กำหนด ถ้ายิงถูกต้องจานบินจะหายไป ถ้าไม่ถูกกระสุนจะเด้งกลับ โดยจะมีโจทย์ดังนี้ บวกเลขให้ครบ 100,บวกเลขเศษส่วนให้เท่ากับ 1 , บวกเลขทศนิยมให้เท่ากับ 1 และบวกเลขระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมให้เท่ากับ 1 ใช้เมาส์ชี้แล้วคลิกจานบินที่จะยิง

เกมเครื่องหมายคณิตศาสตร์

เลือกเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร ไปใส่ในโจทย์ที่ให้มาด้านบน โจทย์จะให้คำตอบมาด้วย ให้เลือกใส่เครื่องหมายให้ถูกต้อง ถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งตอบเร็วยิ่งได้คะแนนมากขึ้นในแต่ละข้อ แต่ถ้าตอบผิดคะแนนจะลบออก 1,000 แล้วเริ่มข้อใหม่ทันทีจนครบ 20 ข้อ สรุปคะแนนว่าเราได้กี่คะแนน
Louis Vuitton bags hollister sale