สมัครเรียน

ระเบียบการสมัครเรียนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math

 • หลักสูตร Hop onto Math เป็นหลักสูตรที่เน้นปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ และทักษะการคำนวณ ให้กับนักเรียนในระดับอนุบาล 2 – อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 และหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ที่เน้นสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมๆ กับกระบวนการที่ทำให้นักเรียนมีคามมั่นใจในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะโจทย์ปัญหา และโจทย์คิดวิเคราะห์ในแนวทางของ PISA (โดยนักเรียนที่เรียนกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math จะมีความมั่นใจที่จะทำโจทย์ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน) ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร ดังกล่าว เปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปี ที่ SE-ED Learning Center และโรงเรียนในกำกับของ SE-ED Learning Center ทุกแห่ง <คลิ้กดูสาขาที่เปิดสอนหลักสูตร FAN Math และหลักสูตร Hop onto Math>
 • คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง สามารถพาบุตรหลาน เข้ามาทำการทดสอบวัดระดับทักษะทางคณิตศาสตร์ (Placement Test) ของนักเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ SE-ED Learning Center และโรงเรียนนกำกับของ SE-ED Learning Center ทุกแห่ง <คลิ้กดูสาขาที่เปิดสอนหลักสูตร FAN Math และหลักสูตร Hop onto Math>
 • หลังจากที่นักเรียนได้ทดสอบวัดระดับ (Placement Test) แล้ว คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง จะทราบว่านักเรียนควรเริ่มเรียนเสริมในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ในระดับ (Level) ใด และสามารถปรึกษาหารือกับครูใหญ่เพื่อเลือกรอบเวลาเรียน และวันเริ่มเรียนที่สะดวกได้ทันที (หมายเหตุ:สำหรับรอบเวลาเรียน ให้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองสอบถามได้จากครูใหญ่ในแต่ละโรงเรียน และให้ยึดถือตารางเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็นสำคัญ)
  • หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math (สำหรับ อ.3 – ป.6) และหลักสูตร Hop onto Math (สำหรับ อ.2 – อ.3 ภาคเรียนที่ 1) เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง จึงสามารถเลือกรอบเวลาเรียนที่สะดวกได้ และสามารถเริ่มเรียนได้ทันที
  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง วันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีรอบเวลาเรียน ดังนี้
   • รอบที่ 1: 8.00 – 10.00 น.
   • รอบที่ 2: 10.00 – 12.00 น.
   • รอบที่ 3: 13.00 – 15.00 น.
   • รอบที่ 4: 15.00 – 17.00 น.
  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน ในวันธรรมดาวันจันทร์ – ศุกร์ จำนวน 2 วัน โดยทั่วไป จะมีรอบเวลาเรียน ดังนี้
   • วันอังคาร และวันพฤหัสบดี รอบเวลา 16.30 – 17.30 น. หรือ รอบเวลา 17.30 – 18.30 น.
   • วันพุธ และวันศุกร์ รอบเวลา 16.30 – 17.30 น. หรือ รอบเวลา 17.30 – 18.30 น.
 • สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math และหลักสูตร Hop onto Math ที่ SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 พาราไดซ์พาร์ค โซน Edutainment World ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ <คลิ้ก>

Download (PDF)

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>