เปิดแล้ว! SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จ. ชลบุรี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 พณฯ คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคุณบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริหารงานภายใต้การดูแลของ คุณศิศยา อาจสาคร (ครูเอ ครูใหญ่ประจำ SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จ. ชลบุรี)

คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคุณบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคุณทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จ. ชลบุรี โดยท่านผู้ว่าฯ ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้นดัวยตัวท่านเอง

SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จ. ชลบุรี นับได้ว่า เป็นศูนย์การเรียนรู้แนวใหม่ภายใต้แนวคิด Flipped Classroom สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ที่ครบวงจรแห่งแรกในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีระบบในการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเช่น สื่อ Animation ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และสื่อ Interactive Multimedia ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้การดูแล และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด โดยครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center

พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Interactive Multimedia และการสอนคณิตศาสตร์ผ่านสื่อ Animation ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้ อันมีชื่อว่า Flipped Classroom

พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ Interactive Multimedia และการสอนคณิตศาสตร์ผ่านสื่อ Animation ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้ อันมีชื่อว่า Flipped Classroom

เด็กๆ ได้เข้ามาทำข้อสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง และเพลิดเพลินกับสื่อ Animation ที่ทาง SE-ED Learning Center นำมาแสดง

เด็กๆ ได้เข้ามาทำข้อสอบ Placement Test เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง และเพลิดเพลินกับสื่อ Animation ที่ทาง SE-ED Learning Center นำมาแสดง

ในวันเปิด SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จ. ชลบุรี ที่ผ่านมานี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาแขกผู้มีเกียติ ตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองใน จ. ชลบุรี อย่างล้นหลาม เพราะแต่ละท่านต้องการมาเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Flipped Classroom ที่นักวิชาการต่างเชื่อกันว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในศตวรรษที่ 21 ที่มีการผสมผสานระหว่างการดูแล เอาใจใส่จากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด และการประยุกต์ใช้สื่อ Interactive Multimedia และสื่อ Animation ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Learning Management System (LMS) และระบบ Online Edutainment อย่างลงตัว

SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จ. ชลบุรี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ใน 2 วิชาสำคัญ คือ

  • หลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ที่มีการประยุกต์ใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน ภายใต้การสอนแบบกลุ่มย่อย โดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำอธิบาย และดูแลอย่างใกล้ชิด (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – ป.6)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ ACTive English ที่มีโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ที่เชื่อว่าเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มาตรฐานดีที่สุดในโลก ผสมผสานกับการใช้สื่อ Interactive Multimedia และการสอนในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากครูที่ Active และกระตือรือร้นสุดๆ ที่จะทำให้เด็กๆ สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ โดยสามารถเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็น 10 เท่าตัว เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่นๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบของ ACTive English นี้ ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อย่าง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน มาแล้ว

คุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองท่านในสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และอยากจะนำพาบุตรหลานมาทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถติดต่อได้ที่ ครูใหญ่ คุณศิศยา อาจสาคร (ครูเอ) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-564-9151, 0-3814-6788

<แผนที่ และการติดต่อ SE-ED Learning Center สาขาตึกน้ำ จ. ชลบุรี>